O psihoterapiji

Moje psihoterapevtsko delo je usmerjeno k temu, da posameznik krepi lastne zmožnosti soočanja z življenjskimi problemi in svobodno, pristno ter ustvarjalno izrazi svoje bivanje v svetu. Delam po načelih geštalt terapije – to je psihoterapevtska usmeritev, ki je izkustvena, eksperimentalna in eksistencialna. Izkustvena pomeni, da izhajamo iz neposrednega doživljanja v sedanjem trenutku, ki ga povezujemo z našo konkretno življenjsko situacijo. Eksperimentalna pomeni, da v terapevtskem odnosu oblikujemo varen in obenem odprt prostor za raziskovanje in preizkušanje. Eksistencialna pomeni, da izhajamo iz načel svobode in odgovornosti v lastnem življenju in se soočamo s paradoksi človeškega bivanja.

V preteklosti smo se naučili odzivati na izzive in stiske z načini, ki zdaj morda niso več ustrezni in skladni s trenutnimi okoliščinami. Psihoterapija nudi sprejemajoče in varno okolje za raziskovanje in  ustvarjanje novih, drugačnih izkušenj. Veliko našega osebnega trpljenja nastane v odnosih, zato je v odnosu možna tudi preobrazba v bolj zadovoljujoče in svobodno bivanje. V svoji vlogi psihoterapevtke skušam prispevati k večjemu zavedanju naših neučinkovitih vzorcev ravnanja in obenem k ustvarjanju nečesa novega.

Kako psihoterapija poteka?

Psihoterapevtska srečanja potekajo 50 minut enkrat tedensko skozi dogovorjeno časovno obdobje – trajanje terapije je zelo raznoliko, lahko traja nekaj mesecev, pa tudi leto in več. Izvajam individualno obliko psihoterapije. Delam pod supervizijo, kar pomeni, da moje delo spremlja usposobljen supervizor.

Osrednja metoda dela je pogovor, vključujem pa tudi nebesedne oblike dela, kot so izrazne ustvarjalne tehnike, delo z različnimi materiali, telesnim gibanjem ipd. Srečanja potekajo po predhodnem dogovoru v Ljubljani.

Če vas zanima še kaj v zvezi s psihoterapijo ali bi se želeli dogovoriti za srečanje, pokličite na tel. št. 031 568 619 ali pišite na marjeta_saric@yahoo.com.

Komu je namenjena psihoterapija?

Pogovor z menoj je namenjen tistim, ki:

  • ste v duševni stiski, na primer: doživljate probleme v medosebnih odnosih, se soočate s čustvenimi stiskami, ste v obdobju prehoda in doživljate težave prilagajanja na spremembe, čutite močne čustvene obremenitve, ki otežujejo kakovostno delovanje v svetu, duševne stiske ob bolezni, žalovanju, itn.;
  • želite ozaveščati vzorce ravnanja in spoznavati sebe v svoji trenutni življenjski situaciji v neposrednem odnosu z zainteresirano osebo;
  • želite spremeniti in izboljšati svoje življenje v smeri bolj polnega doživljanja in pristnega ter svobodnega izražanja.

V uvodnih srečanjih skupaj raziskujemo, ali bo psihoterapija koristna za to, kar potrebujete. Kadar se izkaže, da moj način dela ali moja usposobljenost ne ustrezata vašim potrebam v konkretni situaciji, lahko pomagam poiskati primerno podporo in pomoč.

Komu je namenjeno psihološko svetovanje?

Medtem ko je psihoterapija namenjena globljim in temeljitejšim osebnim spremembam, je psihološko svetovanje namenjeno podpori pri reševanju akutnih in zmernejših duševnih stisk. Psihološko svetovanje je kratkotrajno (srečanje ali nekaj srečanj) in usmerjeno v konkretne rešitve, na primer pri dilemah glede pomembnih življenjskih odločitev, pri soočanju s stresom, izzivih starševstva ipd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close